Baltijas Starptautiskās Šķīrējtiesas Reglamenta pielikums Nr.3

PARAUGTEKSTS*

"Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskā Šķīrējtiesā (Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu."

Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, pievienojot tai:


  1. šķīrējtiesnešu skaits .................................................... ;
  2. šķīrējtiesas valoda ...................................................... ;
  3. šķīrējtiesas procesa vieta ........................................... ;
  4. ....................................................................... likumiem;

* Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai ieteikuma raksturs

 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv