Latvijas Republikas Augstākā tiesa
www.at.gov.lv

Latvijas Tiesu portāls
www.tiesas.lv

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
www.tm.gov.lv

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
www.ur.gov.lv

Latvijas Juristu biedrība
www.ljb.lv

Latvijas tiesu nolēmumu datu bāze
www.lursoft.lv/lsdb

Lursoft datu bāzes
www.lursoft.lv

Normatīvo aktu informācijas sistēma
www.nais.lv


 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv